Subscribe a newsletter

Kokybė ir aplinkos apsauga

Kokybė ir aplinkos apsauga

Kokybė ir aplinkos apsauga

Mes gerbiame savo klientus, akcininkus ir natūralią gamtą.
Nepriklauomų trečiųjų šalių įstaigų sertifikatas  patvirtina, kad AB Kauno baldų valdymo sistema (įskaitant baldų projektavimą, gamybą ir pardavimus) atitinka ISO 9001, ISO 14001 reikalavimus.
AB Kauno baldai yra sertifikuota pagal Forest Stewardship Council ® gamybos grandies standartą.